• 4.1

    seconds to 100 kph

  • 435

    horsepower @ 7,600 rpm

  • 312

    top track speed (kph)

PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń SA

Ergo Hestia

Polska grupa towarzystw
ubezpieczeniowych, istniejąca od 1991.

1

2222